" Mamina je Vám veľmi vďačná, čo ste pre ňu urobili, pomohlo jej to dôstojne prekonať pre nás všetkých náročné obdobie. Navyše pani Gizka má veľmi šikovné ruky, takže výsledok bol úžasný.
Ešte raz ďakujem!"

” Mamina je Vám veľmi vďačná, čo ste pre ňu urobili, pomohlo jej to dôstojne prekonať pre nás všetkých náročné obdobie. Navyše pani Gizka má veľmi šikovné ruky, takže výsledok bol úžasný.
Ešte raz ďakujem!”